Gå vidare

Skaffa Pleo idag. Gratis för upp till 3 användare.

GDPR

Den 25 maj 2018 klubbade Europeiska Unionen (EU) igenom en ny förordning med syftet att reglera behandlingen av personuppgifter. General Data Protection Union (GDPR) skyddar enskildas grundläggande friheter och rättigheter, med särskilt fokus på skydd av personuppgifter, och påverkar alla verksamheter som på olika sätt hanterar personlig information inom EU.

Pleo följer GDPR och vi har åtagit oss att hjälpa våra kunder att anpassa sig till det nya regelverket genom att erbjuda gedigna integritets- och säkerhetsskydd. Vi har analyserat lagkraven noggrant och utvecklat ett avtal för databehandling utifrån det. Avtalet gör det enkelt för våra kunder att följa GDPR.

Se Pleos databehandlingsavtal här.

Googles API-policy för användardata

Information mottagen från Google-konton, som Pleo kan använda och föra över till andra appar, följer Googles API-policy för användardata, inklusive kraven för Limited Use.

Letar du efter...