Gå vidare
Hem
Hem

Kostnadsfria kassaflödesmallar för växande företag

Att hantera kassaflödet kan vara knepigt. Håll koll på företagets ekonomi genom att använda våra gratismallar.

Kostnadsfria kassaflödesmallar för växande företag

Explore our free professional cash flow reimbursement template personalised for your business.

This cashflow template is formatted for Google Sheets. To get started, enter your contact details and via Google Drive, you can make a copy and modify it to exactly what you need. Simple.

 

 

 

Vad är en kassaflödesprognos?

Kassaflöde (substantiv): den totala summan pengar som överförs till och från ett företag, särskilt med avseende på likviditet.

Kassaflödeshantering är processen att följa hur mycket pengar som kommer in och ut ur ditt företag, samt att analysera data för att fatta smartare beslut kring utgifterna. Det finns två viktiga begrepp att förstå kring kassaflöde: negativt och positivt kassaflöde.

 • Negativt kassaflöde: När du har ett negativt kassaflöde betyder det att ditt företag spenderar mer pengar än vad det får in. Enkelt. Men frukta icke, ty detta betyder inte alltid att företaget har hamnat i trubbel. Ditt kassaflöde kan till exempel vara tillfälligt lågt på grund av sena inbetalningar från kunder.
 • Positivt kassaflöde: Ett positivt kassaflöde innebär att ett företag lägger till pengar i sin reserv för att betala räkningar och andra utgifter. Men ett positivt kassaflöde innebär inte alltid bra lönsamhet. Att ha pengar över kan bero på ett lån eller fakturor som ännu inte har betalats.

Fördelarna med stark kassaflödesstyrning

Att känna till allt som finns att veta om företagets utgifter har många fördelar. Här är några av de viktigaste fördelarna som effektiv kassaflödeshantering kan ha för företag i alla storlekar och former

Ta bättre affärsbeslut

När du jobbar med dina mest korrekta och uppdaterade data, blir chansen att du fattar bättre beslut kring utgifterna större.

Centraliserad vy över utgifterna

Att veta exakt vilka pengar som flödar in och ut ur ditt företag ger ekonomiavdelningen en bättre uppfattning om de totala utgifterna på alla avdelningar.

Bygg affärsrelationer

Det är inte bara pengar du kan spara, det är också professionella relationer. Genom att hålla koll på kassaflödet undviker du problem med att betala leverantörer.

Lär dig när det är dags att växa

Att förstå (och prognostisera) företagets likviditet betyder att du kommer veta när det är dags för ditt företag att expandera.

Allt du behöver veta om att skapa en kassaflödesprognos

Håll koll på kassaflödet med hjälp av vår gratismall. Vi hjälper dig att noggrant förutspå ditt företags ekonomi.

1 Förstå varje avsnitt

Mallen består av tre sektioner:

 • Operativt kassaflöde (huvudsakliga affärsaktiviteter)
 • Investeringskassaflöde (till exempel försäljning av tillgångar eller beviljande av lån)
 • Finansieringskassaflöde (inbetalningar såsom lån eller återbetalningar).

2 Att lägga till dina data

För varje år, med början i den första kolumnen efter postbeskrivningarna, se till att ange motsvarande kassaflödesbelopp för varje post.

Räkna sedan ut dina totala beräkningar. Det här bör inkludera dina kassaflöden från verksamheten, investeringar och finansiering.

3 Analys av kassaflödet

Den här mallen summerar automatiskt kassaflödena för verksamheten, investeringar och finansiering. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta, ange saldot vid början av året.

Formuläret kommer också automatiskt att beräkna den slutliga kassabalansen genom att lägga till nettoökningen (minskningen) till den ursprungliga kassan.

4 Anpassa din mall

Kassaflödet kan se olika ut för olika företag. Den här mallen kan anpassas för att bättre passa ditt företags behov.

Lägg till eller ta bort kolumner för att planera längre in i framtiden. Justera raderna under varje avsnitt för mer detaljerade kassaflödesposter som är specifika för ditt företag.

Bästa tipsen för att säkerställa ett hälsosamt kassaflöde

Alla företag behöver ett stabilt kassaflöde för att kunna växa. Det öppnar upp dörrar till nya marknader, expanderar ditt team och ger fler möjligheter till marknadsföring och reklam. Här är några tips som hjälper dig att hålla kassaflödet stabilt.

 • Ha rätt information med korrekta prognoser
 • Justera dina prognoser för att passa föränderliga marknadsförhållanden
 • Det låter självklart, men se till att det finns pengar kvar på banken
 • Var vaksam och planera för allt, även de saker du inte vill tänka på.
 • Håll saker enkla, effektiva och transparenta.
 • Automatisera processer där det är möjligt.

Att hantera problem som uppstår vid kassaflödesprognostisering

Likviditetskriser händer sällan över en natt. Genom bättre planering och prognostisering av utgifterna kan du upptäcka varningssignaler i tid.

Obetalda leverantörer

Om du regelbundet skippar betalningar till leverantörer är du inte bara dålig på att hantera pengar – du riskerar också att skada dina affärsrelationer.

Sena betalningar

Det är vanligt att betalningar dröjer till förfallodatum, men om bokföringen börjar fyllas med kundfordringar som inte betalas i rätt tid kan det börja skapa problem.

Föråldrad bokföring

Om ekonomiavdelningen inte kan känna sig säker på vilken prognos som är mest aktuell eller hur kassaflödet ser ut den här månaden, blir det nästan omöjligt att upptäcka problem i tid.

Så kan Pleo effektivisera ditt kassaflöde

Att centralisera företagets utgifter behöver inte vara svårt. Med Pleo kan ekonomiavdelningen hålla sig uppdaterad om varje spenderad krona och ställa in individuella attestflöden.

Mer kontroll, bättre insyn

Med Pleo Fakturor kan du automatisera och effektivisera hela din attesteringsprocess från början till slut. Du kan också se status för varje fakturabetalning i realtid.

Automatisera manuell datainmatning

Det läggs alldeles för mycket tid på att hantera fakturor manuellt. I stället kan du låta Pleo göra det tunga arbetet och ersätta manuellt arbete med OCR-teknologi som automatiskt fyller i data åt dig.