Spring videre til indhold
Hjem
Hjem

Redegørelse fra Finanstilsynet, 2022

Resume

Finanstilsynet gennemførte i perioden 2.-3. maj 2022 et obligatorisk tilsyn af Pleo Financial Services A/S.

Tilsynet fremhæver, at redegørelsen skal ses i lyset af Pleo’s voldsomme vækst, både hvad angår geografi, kunder og medarbejdere. Pleo har generelt et meget stort fokus på antihvidvaskområdet og og arbejder løbende på, at forbedre indsatsen på området.

Vi har i Pleo taget tilsynets redegørelse om forbedringer af vores service og infrastruktur til efterretning, og har en positiv dialog med tilsynet. Tilsynets reaktioner vedrører alle forhold, som virksomheden allerede har håndteret siden inspektionen, eller som der i øjeblikket arbejdes på.

Læs rapporten her